Today, I receive all God’s love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God’s Universe. Today, I open myself to your Blessings, healing and miracles.Today, I open myself to God’s Word so that I become more like Jesus Everyday. Today, I proclaim that I’m God’s Beloved, I’m God’s Servant, I’m God’s powerful champion, And because I am blessed, I will bless the world, In Jesus Name, Amen.

Featured Post

RUPTURED BRAIN ANEURYSM: Living with a Broken Brain

RUPTURED BRAIN ANEURYSM: Living with a Broken Brain. A unique insight into the fragility of the extraordinary human brain. A true st...

Wednesday, June 12, 2013

Ika 115 Taon ng Kasarinlan Ng Pilipinas


Ika 115 Taon ng Kasarinlan Ng Pilipinas


Isang mapagpalayang araw ng kasarinlan! Sa Pilipinas na ating bansa, marami ang nagtatanong kung tayo'y talagang malaya.

Sa ika-isang daan at labing limang taon ng Kasarinlan, talaga bang tayo'y malaya?

Minamahal mo ba talaga ang Pilipinas? Alam mo pa ba ang Panatang Makabayan? 

Isabuhay natin ang pagiging Makabayang Pilipino, sa isip, sa salita at sa gawa.  Sauluhin mo muli ang iyong kinagisnan panata.

Ang taong hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa mabaho at sa malansang isda.- Jose Rizal

Panatang Makabayan Old Version

Iniibig ko ang Pilipinas.
Ito ang aking lupang sinilangan.
Ito ang tahanan ng aking lahi.
Ako'y kanyang kinukupkop at tinutulungan
Upang maging malakas, maligaya at kapakipakinabang.

Bilang ganti ay diringgin ko ang payo ng aking mga magulang.
Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan.
Tutuparin ko ang tunkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas.

Paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang pag-iimbot at ng buong katapatan.
Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino, sa isip, sa salita at sa gawa.Panatang Makabayan New Version By Raul Roco

Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi, kinukupkop ako at tinutulungan maging malakas, masipag at marangal.

Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang, susundin ko ang tuntunin ng paaralan, tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan: naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapatan.

Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.


0 comments:

Post a Comment

Welcome

 

Travel, Photographs and Lifestyle Copyright © 2010 LKart Theme is Designed by Lasantha